Stichting Educare 4 Life

Het Were Di Roemenië Project wordt georganiseerd in samenwerking met stichting Educare 4 Life, hieronder leest u meer over hen.

Educare 4 Life

Helaas wordt een grote groep kinderen in Roemenië gezien én behandeld als derderangs burgers. Zij komen door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking niet in aanmerking voor onderwijs en zitten dus altijd thuis. Vaak zijn het kinderen uit kansarme gezinnen. Deze groep kinderen leert door gebrek aan educatie nooit (volledig) deel te nemen aan de maatschappij en heeft dus vrijwel geen toekomst.

Stichting Educare 4 Life zet zich in voor de ontwikkeling van (speciaal)onderwijs, maar ook in de begeleiding van het bevorderen van de zelfredzaamheid, zodat kinderen zelfstandiger én vaardiger hun toekomst tegemoet gaan. Door scholing, coaching en zorg krijgen de kinderen meer toekomstperspectief.